Milan Zloković (Trst, 6. april 1898 — Beograd, 29. maj 1965) je bio srpski arhitekta i profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Godine 1921. završio je arhitekturu u Beogradu, a zatim je studirao u Parizu. Godine 1928. bio je jedan od osnivača grupe arhitekata modernog ekspresionizma Grupa arhitekata modernog pravca, GAMP, koja je postojala do 1934. godine. Od 1950. godine je profesor na Arhitektonskom fakultetu.

Jedan je od utemeljivača moderne arhitekture u Srbiji, neumorni projektant koji je u svojoj karijeri izradio 170 projekata, od čega 40 izgrađenih, svojim radom je obeležio ne samo Beograd, u kojem je proveo najveći period svog života, već i bivšu Jugoslaviju kao i međunarodnu arhitektonsku zajednicu.


Zlokovićevi najpoznatiji izgrađeni objekti obuhvataju zgradu Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj ulici (1933; 1936-40), stambenu zgradu sa salonom i servisom Fijat-a (1939-40), kuću Zloković na Neimaru (1927-28), stambene zgrade u ulicama Kraljice Natalije (Narodnog Fronta) i Miloša Pocerca (1930-32) u Beogradu, te Hotel Žiču u Mataruškoj Banji (1931-32), Školu u Jagodini (1937-1940), Carinarnicu u Kotoru (1935-38), Bolnicu u Risnu Zadužbina Vasa Ćukovića (1938-41), Privrednu komoru u Skoplju (1933-35) i Hotel Mediteran u Ulcinju (1961-1964) – koautorski rad sa sinom Đorđem Zlokovićem i kćerkom Milicom Mojović.

Profesor Zloković je svojim četrdesetogodišnjim akademskim radom ugradio trajne vrednosti svog umetničkog, projektantskog, akademskog i naučnog rada u temelje savremenog arhitektonskog obrazovanja.

Decija klinika u Tirsovoj

Podignuta je prema projektu arh.Milana Zlokovica ,izmedju 1936.g. i 1940.g...