Znam da su favoriti za to dva dnevna lista.Po mom mišljenju,najkvalitetnije su Novosti,a najčitanije Blic.Hajde da čujem i vaše mišljenje.Na kraju ćemo proglasiti i pobednika.