"Babuške metroa", uglavnom starije žene koje su iz kabina na velikim pokretnim stepenicama vodile računa o poštovanju propisa i davale uputstva korisnicima moskovskog metroa, izvesno će biti "žrtve" plana za modernizaciju metroa pre početka svetskog prvenstva u fudbalu koje će se održati u Rusiji 2018.

Od otvaranja prvih linija 1935. one su preko mikofona glasno naredjivale da se stoji na desnoj strani pokretnih stepenica, da se ne naslanja na rampe, ne sedi, ne trči, ne blokira prolaz...

"One su deo moskovskog folklora. Pravila ima toliko da su me često podsećale na red. Često su vikale na mene više nego moja majka", rekao je student Aleksandar Ribkov koji se često vozi metroom.

Ribkov je dodao da će mu "babuške" nedostajati.

Moskovski metro dnevno opsluži više od devet miliona ljudi i saopšteno je da se radi na "boljim bezbednosnim procedurama".