Da li je bolje upisati 13. gimnaziju, 4. gimnaziju, ili gimnaziju Sveti Sava? Da li sa sve tri mogu da upisem iste fakultete?