Šta znači španska reč - privon? Moji rečnici za nju nisu nikad čuli !
Imali neke veze sa tonto, loco...?