Konc-logori za sve protivnike levičara, mondijalista i cionista...?!


Kao da se radi o najcrnjim teroristima, specijalne policijske snage Koštunicinog režima, koji dobija sve više fašisoidni karakter, ponižavajuće brutalno privele su mladićeiz neformalne grupe 'Nacionalni stroj'. (Koji zlikovac je to mogao da naredi?) Kao da su ti mladi ljudi sa tenkovima upali na tribinu, a ne samo demonstrativno i uz prekore je napustili. Sramota nad sramota se danas dešava u Srbiji. Šta prodane duše na vlasti sve mogu učiniti pod pritiskom levičara, mondijalista i cionista, Đavoljih šegrta. Njima kao od šale manipulišu i svetski centri moći (npr. MMF) i unutrašnji centri moći. Sve ovo pokazuje koliko su se levičarski i promasonski kadrovi ukorenili u Koštuničinoj partiji i njegovom prljavom i konfuznom režimu.

Da li se za 'konačno rešenje' trebaju podići i konc-logori za sve protivnike levičarske, mondijalističke i cionističke ideologije? Da li na preki sud trebaju ići svi oni koji ne prihvataju komunističko i masonsko tumačenje istorije i njihovo 'bratstvo' koje je se uvek završavalo u krvoprolićima i najcrnjim zverstvima?

Ako se ovome zlu ne stane za vrat ono će poprimiti strašne razmere. Jer sutra će za »širenje nacionalne, veske i rasne mržnje« odgovarati svi koji nešto kažu protiv mondijalista, socijalista i cionista, protiv Sorosovih pacova i njegovog »otvorenog društvo« koje jedino nije otvoreno za kritiku i za moralnu hristocentričnu reč.