Београд - Јерусалим
Prikazujem rezultate 1 do 22 od 22

Tema: Београд - Јерусалим

 1. #1
  Elita Marty Misterija (avatar)
  Učlanjen
  14.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Србиново (Загреб) Србија
  Poruke
  22.455
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  273

  Podrazumevano Београд - Јерусалим

  Јерусалим-Тaдић и Шaрoн: прeгoвoри, диплoмaтиja и мирнo рјeшeњe


  РТС: Прeдсeдник Србиje Бoрис Тaдић и изрaeлски прeмиjeр Aриjeл Шaрoн зajeднички су oцјeнили дa су прeгoвoри, диплoмaтскe aктивнoсти и мирнo рeшeњe прoблeмa нajбoљи нaчин дa сe зaштити прaвo билo кoje зeмљe.

  Шaрoн je, пoздрaвљajући Тaдићa, истaкao вaжнoст пoсeтe првoг дeмoкрaтски изaбрaнoг прeдсeдникa Србиje Изрaeлу и изрaзиo нaду дa ћe сaрaдњa двa нaрoдa у будућнoсти бити joш бoљa и чвршћa.

  'Oвaj сусрeт je свaкaкo дoпринoс тoj бoљoj и чвршћoj сaрaдњи', примeтиo je изрaeлски прeмиjeр, дoчeкуjући српскoг прeдсeдникa у свoм кaбинeту у Jeрусaлиму.

  Шaрoн je прeнeo Тaдићу дa висoкo цeни њeгoву бoрбу прoтив aнтисeмитизмa и бoрбу српскoг нaрoдa прoтив нaцизмa и фaшизмa.

  Прeдсeдник Србиje je пoдсeтиo нa вeликa стрaдaњa и српскoг и jeврejскoг нaрoдa и oцeниo дa je тo joш jeдaн oд рaзлoгa штo сe дoбрo рaзумejу и пoдржaвajу у рeшaвaњу прoблeмa сa кojимa сe суoчaвajу.

  'Дoбиo сaм пoтврду дa ћe Изрaeл и у будућнoсти имaти урaвнoтeжeн и кoрeктaн стaв прeмa рeшaвaњу кoсoвскo-мeтoхиjскoг прoблeмa, рaзумeвajући прoцeсe у мeђунaрoднoj пoлитици кojи имajу глoбaлни кaрaктeр', рeкao je Тaдић пoслe сусрeтa. Oн je рeкao дa je изрaeлскoм прeмиjeру дeтaљнo изнeo aргумeнтe зa oдбрaну нaциoнaлних, држaвних интeрeсa кaд je рeч o Кoсoву и Мeтoхиjи и стaв Бeoгрaдa кaкo дoћи дo прихвaтљивoг рeшeњa зa oбe стрaнe у пoкрajини.

  'Изрaeлски прeмиjeр je изрaзиo рaзумeвaњe', рeкao je Тaдић.

  Прeдсeдник Србиje и прeмиjeр Изрaeлa рaзгoвaрaли су и o мoгућнoстимa зa пoбoљшaњe билaтeрaлнe и eкoнoмскe сaрaдњe и зaкључили дa пoстojи oгрoмaн пoтeнциjaл у oблaсти приврeдe.

  Прeдсeдник Србиje je изрaзиo зaдoвoљствo укупним изрaeлским инвeстициjaмa у нaшу приврeду, кoja oд 2000. гoдинe изнoси прeкo 300 милиoнa eврa. 'Тo je jeдaн oд нajвeћих инвeстициoних пoдухвaтa у нaшу зeмљу и чиним свe дa учиним Србиjу joш aтрaктивниjoм зa изрaeлскe инвeститoрe. Тo сaм чиниo и рaниje, a тo je jeдaн oд мojих приoритeтних циљeвa и сaдa', нaглaсиo je Тaдић.

  Шaрoн je прeдoчиo српскoм прeдсeднику трeнутну ситуaциjу нa Блискoм истoку и прeнeo му искуствa Изрaeлa у бoрби прoтив oргaнизoвoг криминaлa и тeрoризмa.

  Пoслaник изрaeлскoг Кнeсeтa Тoмa Лaпид oбрaтиo сe кoлeгaмa нa сeдници изрaeлскoг пaрлaмeнтa нa српскoм jeзику у чaст пoсeтe прeдсeдникa Србиje Бoрисa Тaдићa Изрaeлу.

  Лaпид je oцeниo дa су прoблeми Србa и Jeврeja вeoмa слични jeр су истoриjскe пoстojбинe и српскoг и jeврejскoг нaрoдa дaнaс пoд упрaвoм другoг нaрoдa.

  'Прoблeми Србa и Jeврeja су вeoмa слични, jeр сe рaди o истoриjскoj дoмoвини кoja сe сaдa вeћинoм нaлaзи у рукaмa другoг нaрoдa и тo je рaзлoг сукoбa и кoд вaс и кoд нaс', рeкao je изрaeлски пoслaник. Пoслaник изрaeлскoг пaрлaмeнтa Лaпид je пoрeклoм из Вojвoдинe.

  Прeдсeдник Србиje je рaзгoвaрao и сa изрaeлским министрoм зa индустриjу, тргoвину и рaд Eхудoм Oлмeртoм, a сaстaнку су, пoрeд изрaeлских приврeдникa, присуствoвaли и прeдстaвници фирми из Србиje: 'Михaилa Пупинa', Институтa зa рaтaрствo и пoвртaрствo и Институтa зa кукуруз.

  Тaдић ћe сутрa, пoслeдњeг дaнa трoднeвнe рaднe пoсeтe Изрaeлу, рaзгoвaрaти у Тeл Aвиву сa бившим прeмиjeрoм и aктуeлним вицeпрeмиjeрoм Изрaeлa Шимoнoм Пeрeсoм.

  Oн ћe тaкoђe присуствoвaти мeђунaрoднoj кoнфeрeнциjи прeдсeдникa влaдa, пoсвeћeнoj питaњимa извoзa и мeђунaрoднe сaрaдњe, нa кojoj ћe гoвoрити и Шaрoн, кao дoмaћин скупa, зaтим кoмeсaр EУ зa спoљнe oднoсe и oднoсe сусeдних зeмaљa Бeнитa Фeрeрo Вaлднeр, гувeрнeр Бaнкe Изрaeлa Стeнли Фишeр и министaр финaнсиja Вeликe Бритaниje Гoрдoн Брaун.
  “Mors tua, vita mea” 2. #2
  Poznat Truman (avatar)
  Učlanjen
  01.01.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  9.938
  Reputaciona moć
  200

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Valjalo bi da se malo povezemo sa njima. I oni i mi smo u katastrofalno teskom polozaju.
  "Ne postoji stvaranje ni razaranje Ni sudbina ni slobodna volja; Ni staza ni postignuće; Ovo je konačna istina."
  Šri Ramana Maharši

 3. #3
  Veoma poznat
  Učlanjen
  05.03.2004.
  Lokacija
  R1a 15,93% :D :D :D
  Poruke
  11.430
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio Truman
  Valjalo bi da se malo povezemo sa njima. I oni i mi smo u katastrofalno teskom polozaju.
  koje li mi imamo dodirne tachke s Izraelom, bash bi voleo da chujem

  oni su pozitivci u svakoj prichi, i drze mnoooogo veliki deo svetskog kapitala, mi negativci koje trpa ko stigne, bez dinara, naravno...

 4. #4
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Па ја чуо да смо давно заборављено и изгубљено 12 јеврејско племе. Ако то није довољно, онда не знам шта је. Иначе брате кроу, баш смо ти и ја давно о томе разглабали нашироко и надугачко....нећемо ваљда поново исто .....

 5. #5
  Elita Marty Misterija (avatar)
  Učlanjen
  14.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Србиново (Загреб) Србија
  Poruke
  22.455
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  273

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Једино што имамо са њима то је заједнички непријатељ, па оном логиком,
  НЕПРИЈАТЕЉ МОГА НЕПРИЈАТЕА ЈЕ МОЈ ПРИЈАТЕЉ
  “Mors tua, vita mea”

 6. #6
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio Truman
  Valjalo bi da se malo povezemo sa njima. I oni i mi smo u katastrofalno teskom polozaju.
  Па како Трумане, прошли пут када је ишла наша делегација у Израел да нуди сарадњу... знаш шта су рекли Чивути... ако може... ето, они би хтели да нам учине, јел'те... па ако би могли ДА ДОБИЈУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА РУДНИКЕ... ма нек' се носе...

  ... и овоме немам шта да додам, писало је на сајту Владе ...
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 7. #7
  Domaćin Zarathustra (avatar)
  Učlanjen
  01.04.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  4.675
  Reputaciona moć
  102

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Ja Vam kazem, u Jesama je spas !

 8. #8
  Buduća legenda Banshee (avatar)
  Učlanjen
  30.07.2004.
  Pol
  ženski
  Poruke
  25.782
  Tekstova u blogu
  5
  Reputaciona moć
  307

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio Бл
  Једино што имамо са њима то је заједнички непријатељ, па оном логиком,
  НЕПРИЈАТЕЉ МОГА НЕПРИЈАТЕА ЈЕ МОЈ ПРИЈАТЕЉ
  logika ti je.... ....zasto li me to cudi?
  you make me sick because i adore you so

 9. #9
  Domaćin serb_pagan (avatar)
  Učlanjen
  04.10.2005.
  Lokacija
  RAVE the City
  Poruke
  4.439
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  dobro je sto je tadic otishao kod jevreja. nishta ne moze da se uradi bez njihove podrske,narocito kad je rec o KIM. mislim,poznato je da je drug tito prodavao oruzje palestincima i arapima u jeku arapskog rata,nije ni cudo sto su nam se jeshe kasnije osvetile.

 10. #10
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio serb_pagan
  dobro je sto je tadic otishao kod jevreja. nishta ne moze da se uradi bez njihove podrske,narocito kad je rec o KIM. mislim,poznato je da je drug tito prodavao oruzje palestincima i arapima u jeku arapskog rata,nije ni cudo sto su nam se jeshe kasnije osvetile.
  Је л' се Ти правиш... или си стварно толико НАИВАН... :shock: :shock: :shock:
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 11. #11
  Poznat Truman (avatar)
  Učlanjen
  01.01.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  9.938
  Reputaciona moć
  200

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio crow
  koje li mi imamo dodirne tachke s Izraelom, bash bi voleo da chujem

  oni su pozitivci u svakoj prichi, i drze mnoooogo veliki deo svetskog kapitala, mi negativci koje trpa ko stigne, bez dinara, naravno...

  I jedni i drugi smo dosta ugrozeni. To da su oni pozitivci a mi negativci su neka prosla vremena. Oni su okruzeni samo nerpiajteljima a i na zapadau ( koliko se meni cini ) nemau vise veliku podrsku. Nije Tadic dzabe skocio da brani Izrael kad je onaj Iranac rekao da Izrael mora da nestane. Da smo se ranije uvlacili jevrejima bolje bi prosli.
  "Ne postoji stvaranje ni razaranje Ni sudbina ni slobodna volja; Ni staza ni postignuće; Ovo je konačna istina."
  Šri Ramana Maharši

 12. #12
  Domaćin migud (avatar)
  Učlanjen
  22.03.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  3.186
  Reputaciona moć
  78

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Pa sta vi mislite da su Jevreji mutavi? Jaooo, vidi Srbi podrzavaju nase pitanje...ajd' i mi njima ( ovako mocni ) da ucinimo... Jevreji koje j poznajem ovde ovako komentarisu Srbiju: Oh, da Srbija...hmmmm...pa nema tamo puno Jevreja, sta ste im uradili? ( A nije da ne znaju, nego ti pokazuju koliko si nebitan kad Jevreja nema u tvom "dvoristu" )
  "Strah životu kalja obraz često;
  slabostima smo zemlji privezani,
  ništava je, nego tvrda veza."

 13. #13
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio migud
  Pa sta vi mislite da su Jevreji mutavi? Jaooo, vidi Srbi podrzavaju nase pitanje...ajd' i mi njima ( ovako mocni ) da ucinimo... Jevreji koje j poznajem ovde ovako komentarisu Srbiju: Oh, da Srbija...hmmmm...pa nema tamo puno Jevreja, sta ste im uradili? ( A nije da ne znaju, nego ti pokazuju koliko si nebitan kad Jevreja nema u tvom "dvoristu" )
  Ma sa njima je jako zanimljiva stvar. Vidis migud dosta sam pisao ne ja, vec veliki svetski umovi o njihovim zaverama, ali ljude koje poznajem od njih su neverovatno pametni, vispreni, imaju dar za komunikaciju, poznaju istoriju i umetnost. Neki put stvarno pomislim da su Visa rasa od svih drugih na svetu. Da ne spominjem da je najveci broj svetski priznatih umetnika njihove nacionalnosti ili vere sto je kod njih isto.
  Medjutim normalni ljudi, intelektualci ili umetnici nisu ti koji kroje kapu nebesku vec trustovi bogatih i bahatih a tih ima jako puno.

  Mi smo poznati po gostoljubivosti (dok ti se neko sistematski ne pocne da penje na Zivana) i takvi smo bili i prema njima. Ali desavaju se slucajevi da umobolne osobe kao sto je Madlin Olbright koja je ovde spasla glavu, skolovala se, ima gomilu prijatelja medju Srbima (pardon...imala je), je bila rodonacelnik NATO agresije i mrznje prema srBskom nacionu zadnjih petnaestak godina....to nas dovodi do konstante sta je u glavama Jevreja to sto ih cini tako svirepim i bezdusnim cak i prema najrodjenijim....a to je...samo jedna rec...NOVAC. Koga vole vise nego leba da jedu. I za to ce sve uciniti. Da prodaju, izdaju, drukaju....naravno da se to ne odnosi na celu populaciju vec na eklatantne primerke te nacije koje sam spomenuo.
  Poslednji put ažurirao/la gost 304860 : 13.11.2005. u 19:45

 14. #14
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  "Млетачки трговац" и Шајлок - то је оличење ЊИХОВОГ МЕНТАЛНОГ СКЛОПА... ту је почетак и крај свих њихових акција...

  ... а што се уметника тиче, Марлон, то је веома дискутабилно... дакле поставља се питање да ли они веома и вешто УЗДИЖУ поједине уметнике на пиједестал светских непревазиђених вредности зато што то заиста заслужују или зато што су они добри уметници а уз то и Јевреји. Па погледај шта се догађа у ликовној уметности - потпуна деструкција... они су ставили тачку на ВЕЛИКЕ УМЕТНИКЕ и међу њима су углавном Јевреји - чија се дела продају по баснословним цифрама - ПОСЛЕ ЊИХОВИХ НЕ МОЖЕ НИКО ДА БУДЕ ВЕЛИКИ СВЕТСКИ ПРИЗНАТ СТВАРАЛАЦ У БИЛО КОЈОЈ ГРАНИ УМЕТНОСТИ ...
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 15. #15
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio eremita
  "Млетачки трговац" и Шајлок - то је оличење ЊИХОВОГ МЕНТАЛНОГ СКЛОПА... ту је почетак и крај свих њихових акција...

  ... а што се уметника тиче, Марлон, то је веома дискутабилно... дакле поставља се питање да ли они веома и вешто УЗДИЖУ поједине уметнике на пиједестал светских непревазиђених вредности зато што то заиста заслужују или зато што су они добри уметници а уз то и Јевреји. Па погледај шта се догађа у ликовној уметности - потпуна деструкција... они су ставили тачку на ВЕЛИКЕ УМЕТНИКЕ и међу њима су углавном Јевреји - чија се дела продају по баснословним цифрама - ПОСЛЕ ЊИХОВИХ НЕ МОЖЕ НИКО ДА БУДЕ ВЕЛИКИ СВЕТСКИ ПРИЗНАТ СТВАРАЛАЦ У БИЛО КОЈОЈ ГРАНИ УМЕТНОСТИ ...
  Pa dobro za likovnu si u u pravu, ali u muzici su na pijedestalu vecinom. Na filmu ih je jako puno zato sto su finansirani njihovim izvorima i vezani su kao creva. Mi bi mogli dosta da naucimo od njih. Oni se bore za svoj nacion svim sredstvima...na bilo koji nacin i lukavi su i prepredeni.
  Znas kako Jevreji prepoznaju jedni druge. Stara prica...Kroz razgovor, ali posto je to kod njih nepristojno pitati, on te pita recimo: "Gde u blizini postoji neka sinagoga?" Ako mu odgovoris....znaci.....

 16. #16
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.447
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  А о политици да не причам... нити су се кандидовали, нити су изабрани... али пронађу начина да као разноразни "саветници", "експерти" "НВО", "институти", "заводи" и сличне форе буду одмах ту поред главног дасе, тихо, полако, у сенци вуку конце и плету паукове мреже...
  ... лично не волим такво понашање, мислим то ми се гади, није то нама својствено... чак имамо лоше мишљење о таквом понашању, зато не бих да ишта од њих учим.
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 17. #17
  Primećen član Pobunjenik (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2004.
  Lokacija
  Београд, Србија
  Poruke
  547
  Reputaciona moć
  55

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

  Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.
  СЛОБОДА ИЛИ СМРТ

 18. #18
  Elita Marty Misterija (avatar)
  Učlanjen
  14.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Србиново (Загреб) Србија
  Poruke
  22.455
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  273

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Имамо симпатије само Јевреја десничара типа Шарон, али левати нам нису наклоњени
  “Mors tua, vita mea”

 19. #19
  Domaćin Zarathustra (avatar)
  Učlanjen
  01.04.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  4.675
  Reputaciona moć
  102

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Citat Original postavio Pobunjenik
  Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

  Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.
  Bez ironije. Sta mislis koliko to jos sve moze da traje i kad ce da se okonca ?
  Cuo sam i takvu slicnu pricu.

 20. #20
  Poznat Truman (avatar)
  Učlanjen
  01.01.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  9.938
  Reputaciona moć
  200

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  [QUOTE=Pobunjenik]Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

  Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.[/QUOTE

  Citao sam od Lucica kako je Kisindzer na strani Izraela, tj. kako ne zeli da dozvoli da Izrael nestane. Samo da sto duze pozivi...

  I jos nesto mi pade na pamet. Lucic pominje kako je recimo glavni vladar iz senke Dejvid Rokfeler, a sta ce biti kad on umre? Sta mu vredi to sto je radio? On je dosta star.

  Isto i za Kostunicu. Ako je istina to sto tvtdis - jel on pokvaren zbog para ili prosto hoce da vlada. Ako je zboga para sta ce mu? Em je mator, em nema potomke.
  "Ne postoji stvaranje ni razaranje Ni sudbina ni slobodna volja; Ni staza ni postignuće; Ovo je konačna istina."
  Šri Ramana Maharši

 21. #21
  Primećen član Pobunjenik (avatar)
  Učlanjen
  23.04.2004.
  Lokacija
  Београд, Србија
  Poruke
  547
  Reputaciona moć
  55

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  Нисам пророк. Ја само правим анализе и предикције на основу информација које су ми доступне. Мислим да ће у релативно скоријој будућности, можда за десетак – петнаест година, Израел постати члан Европске уније, и ту ће остати до завршетка Трећег светског рата када ће са историјске сцене нестати заједно са мухамеданцима. Заиста не бих имао идеју када ће се то догодити, али сам прилично сигуран да неће за наших живота.

  Постоје истраживачи који тврде да се тзв. нафташки лоби Новог светског поретка определио за Арапе, тако да је Израел осуђен на пропаст. Моје становиште је другачије. Већ сам рекао да верујем речима Алберта Пајка, дакле да ће Јевреји бити елиминисани заједно са Арапима.

  На место Дејвида Рокфелера долази неко млађи из породице Рокфелер. Исто важи и за Ротшилде, за породицу Форд, Варбург, и многе друге припаднике Комитета 300, Римског клуба и Црног племства. Оно што није завршиоДејвид Рокфелер – завршиће неки његов наследник. Ови људи не размишљају од данас до сутра, не баве се тривијалним стварима, не гледају имбецилни телевизијски програм, не залуђују се утакмицама, не иду по кафићима и дискотекама, већ данас планирају оно што треба да се догоди за 100 година.

  Коштуница је небитан лик у целој овој причи. Он је ту обичан шегрт који је добио одређени задатак, и када га обави биће уклоњен на овај или онај начин. Мислим да његов мотив није новац, али власт свакако јесте. Да није не би се бавио овом врстом политике. Међутим, циљ главних креатора Новог светског поретка није ни новац ни власт. О томе сам писао на теми под називом НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК.
  СЛОБОДА ИЛИ СМРТ

 22. #22
  Domaćin serb_pagan (avatar)
  Učlanjen
  04.10.2005.
  Lokacija
  RAVE the City
  Poruke
  4.439
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Београд - Јерусалим

  [QUOTE=marlon]ali u muzici su na pijedestalu vecinom. UOTE]

  ajd sad osim felixa mendelsona,nabroj jos jednog koji je na "pijedestalu"kako ti kazes...
  mocart,bah,betoven,brams,cajkovski...nisu jevreji

Slične teme

 1. Београд: ПРОТЕСТ!!!
  Autor kisela bombona u forumu Politika
  Odgovora: 311
  Poslednja poruka: 10.11.2009., 21:17
 2. ГЛАС ЗА БЕОГРАД !
  Autor MilojkoTheGreat u forumu Politika
  Odgovora: 54
  Poslednja poruka: 05.05.2007., 20:13
 3. Паде Београд:)
  Autor Alekasandar2 u forumu Politika
  Odgovora: 212
  Poslednja poruka: 23.01.2007., 19:55

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •