Šta mislite o Jaspersu, da li se slažete sa nekim njegovim teorijama