Naime, puno poznatih presokratovaca a i onih posle njih ima svoju bistu. Da li mislite da su te umetnička dela relevantan prikaz filozofa koji su davno ziveli i umrli?

Recimo da je Sokratov lik neobično jedinstven, a i Platonov, dok drugi deluju nekkako unifikovano.