Poznato je nekom: ako bi hteli iz Britanske Biblioteke da dobavimo u vidu fotokopije ili skenirano na disku neku knjigu, kako bi postupak išao i orijentaciono koliko staju takve usluge? Da li se takva distribucija i nabavka može ostvariti i posedstvom neke biblioteke u Srbiji?