Turbo Pascal 7.0 je sada Freeware, i brisanje link (ako je zbog piraterije) je vrlo jadno