.

Bio nas DIRETORE na safariju u Africi i upoznao Tarzana. Ugostio Tarzan DIRETORA svjetski i DIRETORE da bi mu se odužio pozove ga da ga ovaj posjeti u SRBIJI.
Nakon mjesec dana dođe Tarzan u SRBIJU u posjetu DIRETORU.
Poslije jednog ručka povede DIRETORE Tarzana u obilazak sela kad naiđoše na psa.
Kako pas vidje DIRETORA, poče da laje i da se zaleće, hoće da ga ujede.
- Šta je ovom paščetu- kaže DIRETORE začuđeno, a Tarzan će:
- Čekaj DIRETORE, ja razumijem jezik životinja pa ću ti prevesti.
Sluša Tarzan psa i kaže: A DIRETORE, prije dva dana si ga gađao kamenjem i on je sada ljut i hoće da te ujede.
Oduševi se DIRETORE: Jes stvarno sam ga neki dan gađao.
Idu oni dalje kad naiđoše na kravu. Kako krava vidje DIRETORA poče da riče i da se zaleće da ga ubode.
A DIRETORE će: Šta je bre ovoj kravetini
, a Tarzan mu odgovara: DIRETORE prije tri dana si je ostavio cijeli dan vezanu na kamenjaru bez vode i ona je sad ljuta na tebe.
- Jes stvarno tako bilo- kaže DIRETORE.
Idu oni dalje kad naiđoše na kozu. a koza kako vidje DIRETORA poče da mekeće i da se zaleće da ga ubode.
Tarzan taman zausti da progovori kad ga DIRETORE prekinu:
-NE PREVODI; LAŽE *****-