loptica naelektrisana naelektrisanjem Q, poluprecnika A koja se nalazi iznad beskonacno velike folije na visini H>>a(mnogo vece od a), kolika je kapacitativnost loptice prema foliji. SIGMAind=-(QH/2*pi)/(R^2+H^2)^(3/2) ovo je gustina indukovanog naelektrisanja na foliji (R je rastojanje projekcije lopte od neke tacke na foliji)