1)Porez na dobitak je:
a)direktni porez b)indirektni porez
c)PDV d)nista od navedenog

2)Slobodna konkurencija je stanje u kome:
a)postoji ogranicen broj kupaca i prodavaca
b)postoje monopolizovani proizvodi
c)postoji slobodna pokretljivost svih faktora proizvodnje
d)ne postoje barijere udruzivanja u razne oblik monopolskih saveza

3)Pravilno napisana skracenica koja oznacava doktora nauka je:
a)DR. b)dr.
c)DR d)nista od navedenog

4)Slobodno izrazena,razumna opredjeljenost gradjana osnovnim vrednostima i principima demokratije je:
a)gradjanska dispozicija
b)gradjanska posvecenost
c)gradjanska vrlina
d)nista od navedenog


5)Izraz "nevidljiva ruka trzista"oznacava
a)ucesnike na trzistu koji se bave spekulativnim poslovima
b)intrrvenciju centralne banke na trzistu
c)odnos zakona ponude i traznje
d)nista od navedenog

6)Specijalna prava vucenja su:
a)vrsta novca koji emituje Medjunarodni monetarni fond
b)rezervna svetska valuta
c)novac kojim se finansira deficit platnih bilansa zemalja clanica Mejunarodnog monetarnog fonda
d)sve navedeno

Ako moze mala pomoc oko obihpitanja