Ima li neko sve odgovore iz zbirke? Ako imate, posaljite na mail makipetipuk@gmail.com