Bio sam tamo, na časopisima, da pronađem neki tekst.

http://scindeks.ceon.rs/Journals.aspx

Većina nema, valjda preuređuju, samo ne znam zašto ? I dokle će ?