Zainteresovan sam da kupim odredjene serije Rep.Srpske iz 1996 god,BIH iz 96 i BIH-Hrvatski deo 94 god.Ko ima nek javi uslove na priondms@EUnet.yu
Hvala Dragan