Skoro sam dobio sat.risiver Pace TDS 866NSDX, HD,SKY,kartica nije aktivna ali sam bez problema gledao FTA kanale sa satelita Eutelsat,međutim nakon nestanka struje prilikom
ponovnog uključenja risiver startuje iz stendbay režima,ali dalje ne kreće a pored lampice uključenja svetli lampica sa simbolom ! (uzvik),za koju u uputstvu risivera na Nemačkom stoji sledeći tekst: ZEIGT AN,DASS SISH DER RECEIVER IM BOOT ODER UPDATE-MODUS BEFINDET.IN DIESER ZEIT IST KEINE BEDIENUNG DES GERATES MOGLICH.
Ako neko može da pomogne bio bih zahvalan