Pokriva cijelu regiju osim Slovenije sa svoja 4 kanala. Koliko to vrijedi u eurima ?
U prve tri godine Al Jazzere Balkans utuceno je 64 mil.eura koja uopce nema reklame, dakle potpuno je nekomercijalna.