Although it’s only early December many serious publications are already summing up the year. This weekend, a Financial Times column dubbed 2014 “The year of the political strongman.” Evidence for this is ample as the six statesmen shaping the geopolitical climate — Russia’s Czar Vladimir Putin, the Chinese Communist Party Secretary General Xi Jinping, Egyptian Field Marshal Abdel Fattah al-Sissi, Sultan Recep Tayyip Erdogan (who began 2014 as prime minister and is now the grand president of Turkey) and newcomer prime ministers Shinzo Abe of Japan and Narendra Modi of India http://www.haaretz.com/news/world/1.630513
Početkom decembra mnogi ozbiljni magazini i publikacije su već analizirali sumirajuću godinu . " . Godina političkih moćnika " Ovog vikenda , kolona Fajnenšel tajmsa za 2014 godinu Dokazuje dovoljno da su šest državnika oblikovali geopolitičku klimu sveta - Ruski premijer car Vladimir Putin , generalni sekretar Komunističke partije Kine Si Đinping , egipatski feldmaršal Abdel Fattah Al - Sisi , sultan Redžep Tajip Erdogan ( koji je počeo 2014. kao premijer a sada kao veliki predsednik Turske ) i Nevcomer premijeri Shinzo Abe Japana i narendra modi iz Indije i Netanahy koji je postao veliki lider Izraela.Ovaj klub sedmorice bi mogao da kroji kartu sveta u 2015 bez obzira na sve slabiji liberalni zapad koji puca po šavovima u EU i NATO-u koji ne može da kontroliše svoje članice poput Turske sa Erdoganom,Madarske u kojoj je na vlasti Orban i Grčke u kojoj je došao na vlast Cipras i Syriza,lista anti-liberlne osovine i klub lidera koji čine veliku sedmorku proširiti će se na Izrael koji sve više saraduje sa Rusijom a sve manje sa Obamom i njegovom liberalnom demokratskom administracijom.