Direktorijum i586 (Mandrake 10.1) sadrži sledeće:
09/15/2005 10:29 AM 65 autorun.inf
09/15/2005 10:29 AM 18,385 COPYING
09/15/2005 10:29 AM <DIR> doc
09/16/2005 01:54 PM <DIR> dosutils
09/15/2005 10:29 AM 10,182 index.htm
09/15/2005 10:30 AM <DIR> install
09/15/2005 10:29 AM 12,772 install.htm
09/15/2005 10:29 AM 7,251 INSTALL.txt
09/15/2005 10:36 AM <DIR> isolinux
09/15/2005 10:36 AM <DIR> lang
09/15/2005 10:29 AM 1,362 LICENSE-APPS.txt
09/15/2005 10:29 AM 4,852 LICENSE.txt
09/15/2005 11:17 AM <DIR> media //-> 7,5G // Direktorijumi :MAIN,CONTRIB,MEDIA_INFO,JPACKAGE
09/15/2005 11:17 AM <DIR> misc
09/15/2005 10:29 AM 3,564 README.txt
09/15/2005 10:29 AM 9,551 release-notes.txt
09/15/2005 10:29 AM 57 VERSION

Ukupna veličina direktorijuma i586 je skoro 8G. Da li može objašnjenje kako da napravim
butabilni DVD.Koja je procedura i šta je sve iz i586 potrebno da se nalazi na DVD-u?
Video sam na internetu da je DVD image nesto veći od 2G.
Unapred Hvala!