Pomagajte, Ne mogu otvoriti (veliku) prezentaciju urađenu u PowerPointu. Ima li gdje free Recovery za PP?