Duklja nekad i sad


Uspavana antička ljepoticaAntička Duklja se nalazila oko tri kilometra sjeverozapadno od današnje Podgorice, na ravnom platou između rijeka Zete i Morače. To je, za ono doba, bio veliki grad, sa desetak hiljada stanovnika u kome su bila riješena sva osnovna komunalna pitanja: vodovod, kanalizacija, ulice. Danas su ostale samo ruševine koje podsjećaju i opominju. Na našu nebrigu i rđav odnos prema istoriji. Tada su se poštovala urbanistička pravila. Danas, nažalost, u znatnoj mjeri manje nego u antičko doba.
Rimska vlast u Duklji učvrstila se u prvom vijeku nove ere, kada su, nakon dugih borbi sa Ilirima, grad zaposjele legije. Rimljani su grad naglo uzdigli, pa je on uskoro postao administrativni, duhovni i kulturni centar provincije Prevalis. Duklja je imala municipijalna prava, što je presudno uticalo na promjenu strukture stanovništva i na društveno- ekonomske odnose. Dolazak novih žitelja značio je otvaranje grada, posebno prema jadranskoj obali. Razvijaju se trgovinske veze s Italijom, Dalmacijom i istočnim regionima, a kasnije i sa Makedonijom i Grčkom.
Početkom šestog vijeka Duklja je doživjela katastrofalan zemljotres, a 609. godine su je opljačkali i ponovo razorili Avari i Sloveni. Pominje se još dugo, ali se već u 10. vijeku sve češće umjesto staroga javlja novi naziv Zeta.
Od tada su prošli vjekovi. Vrijeme i ljudi učinili su svoje. Od grada su ostale ruševine. Novo doba oličeno u željezničkoj pruzi, vodovodu, dalekovodima presjeklo je lice Duklje. Ranjena ona danas leži nadomak Rogama i vapi za nekim da joj rane zaliječi. Uspomena na Duklju još traje, ali bi je trebalo oživjeti. Rekonstruisati, napraviti ljetnje pozornice i ostale prateće sadržaje.
Da ušće Zete u Moraču živne kao nekad.
--------------------------------------------------------------------------------