Može li se, i kako ako može, instalirati Remote Desktop opcija na systemu Win 98? U temu ne ulaze drugi uslužni programi koji služe ovoj svrsi.