Za korisnike gmail-a,kompanija Google je napravila beta verziju programa "google talk",koji možete preuzeti sa gmail-a.Program omogućuje slanje i primanje e-maila,chatovanje,kao i razgovor putem headseta sa prijateljima i rodjacima,koji takodje imaju instaliran ovaj simpatični program.Dakle,nešto slično,recimo,yahoo messengeru.