Radio sam predlog za redizajn jednog sajta, pa bih molio misljenje...

http://www.artitall.com/diosphere/index.htm