Znaci, nije me bilo jedno izvesno vreme, pa rekoh vreme je da se vrnem na polje pa da vidim kako je sada stanje, kakve su sada sruje aktuelne, ko je vodja u tokovima, a ko se povukao sa terena ako i takvih ima. U svakom slucaju tema za danas je kako na najednostavniji nacin uvesi vino iz crne gore 8)