Da li neko zna gde i kako win2000 čuva korisničke naloge i lozinke
Pretpostavljam da je slično kao i u XP-u, pošto su nastali na istoj platformi.