Za farmaceute ali i za sve oni koji su zainteresovani za nauku uopste http://farmacija.netfreehost.com/index.php?mforum=farmacija