Dali ste igrali Blood Oman 3 hhhhhhhhhhh ja jesam i mogu reci da je mnogo dobar, Kain osvaja svet a ja....
Hhhhhhhhh....