Šta mislite o ovom piscu? Sada čitam njegovo djelo "PROLJEĆE IVANA GALEBA" i shvatam šta je genijalnost. Vaše mišljnje.