smatrate li da teorija o evoluciji nema budućnost
ako smatrate,pitate li se ko je naš demijurg
da li je to bog kako kaže biblija,ili neka druga sveta knjiga u zavisnosto koje ste vjere,
ili ne
jeste li pristalica deizma,
ili mozda ateizma
šta mislite o navedenom