kako najjednostavnije da vratim sa tv na monitor
(klikom na tv monitor se ugasi a ja ne znam kako da
ponovo ukljucim monitor)