..bi se dogodilo negde u septembru, kada prođu rokovi i sl. Pišite kada biste mogli, i gde biste voleli, otvorena ili zatvorena varijanta Trenutno je nas četvoro za Pijane filozofije uključene