Da li neko od posetilaca ovog foruma ima zarobljenu deviznu stednju u nekadasnjoj Inos banci iz Paracina, koja je bila aktuelna 90-tih godina? Da li ste pokusavali da povratite zarobljeni novac pokretanjem sudskog postupka pred domacim sudovima ili pred Evropskim sudom u Strazburu?