Žene u Aziji, koje imaju drugačiju ishranu od Evropljanki i Amerikanki, izuzetno retko oboljevaju od raka dojke.http://porodicnilekar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69:hranom-protiv-raka-dojke&catid=51:zdravlje-ena&Itemid=55