...osoba sa znanjem kineskog jezika za rad u advokatskoj kancelariji.