i da li moze da se igra sa njim na svim igricama ili samo na posebnim?