Ovako: Dve porodice poseduju zajednički kolski ulaz i linija podele njihovih delova placeva ide po sredini tog ulaza.
Pitanje glasi: Da li jedna od tih strana može da pregradi taj ulaz zidom na sredini (sa svoje strane celom debljinom zida) bez da konsultuje drugu stranu ili ima tu neka začkoljica? U slučaju pregrađivanja obe strane dobiju ulaz kroz koji ne može da prođe automobil, čak ni najuži