Naše Sunce, kako prolazi kroz svemir, prima razne informacije iz svemira, i onda nam preko naših očiju (kad upražnjavamo sungazing) prenosi te kodirane informacije, a naša DNK ih dešifruje. Na taj način i naša svest evoliura.

Sve oko nas su brojevi... cela kreacija, vi, ja, vaše stvari, biljke, životinje, molekuli, atomi... sve je to u esenciji postojanja skup organizovanih raznih brojeva... Na primer voda. Njena matematička (informaciona) vrednost je 456,2. Sirov čaj ima matematičku (informacionu) vrednost od 233,2. Dakle, gotov čaj - 456,2+233,2=689,4... ili gotov čaj. Sve je tako logično, sračunato, jednom rečju neverovatno.

Kada bismo 689,4 (gotov čaj) podelili na 2, dobili bismo razgradnju ta 2 gradivna elementa gotovog čaja, i dobili bismo broj 344,6 - dakle neku novu stvar koja je samo prešla iz jednog oblika u drugi. Isto je tako i sa našim dušama, kako se penjemo na više nivoe svesti i postojanja, i zato nemaju svi istu dušu.

Postojanje počiva na ovim principima:

- plus je kreacija ili stvaranje - Shakti;

- minus je destrukcija ili uništavanje - Shiva;

- množenje je umožavanje istih jedinki - replikacija;

- deljenje je podela na manje delove - deoba.

Sve ovo je kreacija, koja je u stvari matematika, odnosno kodirana informacija, odnosno svest... Ali čija svest? Ko smo i šta smo mi? Mi smo manje svesti, koje održavaju jednu višu svest... delovi nje, kao jedne veće celine.

Kako dole tako i gore. Kako u našim glavama tako i u univerzumu.

Namaste.