Kao i svake godine, beogradski salon stripa:-------------------------------------------------

KONKURS ZA TREĆI MEĐUNARODNI SALON STRIPA
15/6/2005


Srećna Galerija SKC-a raspisuje konkurs za Treći međunarodni salon stripa koji će se održati od 29.septembra do 15. oktobra 2005.godine.

Svečano otvaranje Salona i dodela nagrada: 29.09.2005 u 20h.

K O N K U R S

Rok za slanje radova:
do 15.09. 2005.godine

Adresa za slanje radova:
SKC, Happy Gallery
MEĐUNARODNI SALON STRIPA
Kralja Milana 48
11 000 Beograd, Srbija i Crna Gora

Propozicije za učesnike:
1. Pravo učešća imaju strip autori iz svih zemalja sveta, svih uzrasta.
2.Obavezno poslati ličnu biografiju / ime i prezime, datum i mesto rođenja, državljanstvo /. Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje.
3. Obavezno poslati adresu stalnog boravka, e-mail adresu i brojeve mobilnog i fiksnog telefona za kontakt. Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje.
4. Pristigli radovi će biti selektirani od strane žirija, za veliku izložbu Salona.
5. Samo selektirani radovi će biti žirirani za dodelu nagrada i biti objavljeni u medijima, katalogu Salona i mesečnom katalogu SKC-a.
6. Svi radovi će biti vraćeni učesnicima najkasnije 30 dana od zatvaranja Salona.

Propozicije za podnošenje radova:
1. Kandidat može poslati ili doneti lično samo jedan rad u originalu ili dobroj kopiji, obima od 1 do 4 table.
2. Odabir teme, žanra, autorski pristup i format table za konkurs, potpuno je slobodan.
3. Rad može biti delo jednog ili više autora.
4. Posebno navesti naziv rada, autora/e( sa precizno naznačenim funkcijama u izradi stripa), tehniku i godinu nastanka dela. Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje.
5. Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika naroda ex-jugoslovenskih zemalja ili Engleskom jeziku.

Nagrade:
- GRAND PRIX SALONA /statueta Salona, diploma, 500eu/
- Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika /plaketa Salona, diploma/
- Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika /plaketa Salona, diploma/
- Nagrada za najbolji scenarijo (ideju) /plaketa Salona, diploma/
- Nagrada za najbolji crtež /plaketa Salona, diploma/
- Nagrade najmlađim takmičarima (do 15 godina )
- Specijalne nagrade žirija / diplome /
- Nagrada specijalnog gosta Salona
- Nagrade izdavača i sponzora

Izložba nagrađenih radova traje od 29.09 do 15.10.2005.