Da li neko ide u "Nacije"?. Polazim u peti razred pa me zanima da li neko mo