JEl da kresnem jednu forumasicu ako mi da?
Evo sad je pitam ocel da mi da.? ops: ops: ops: ops: