Da li je moguće koristiti klient kompjutor u mreži kao fax? I ako je kako???