ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛО усмерено сузбијању криминала.
Примењена криминалистика, криминологија, социјална патологија, социјална, судска и форензична психологија, пенелогија, дефектологија, социологија, философија, кривично право, кривично процесно право и остале сродне спознаје.
ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛО доставља се повремено, најмање три пута седмично. ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛО је интерактивно: прималац аутохтоно одлучује о свом статусу на Правчевој мејлинг листи, прималац и трећа лица достављају текстове Правцу ради објављивања у ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛУ, прималац и трећа лица достављају Правцу питања и предлоге из делатности Правца.
Пријавите се на Правчеву мејлинг листу ради уредног и редовног добијања ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛА.Пријављивање се врши непосредно, телефоном, факсом, писмом, интернетом.
Достављајте своје текстове ради објављивања у ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛУ. Текстови морају бити у складу са концепцијом ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛА.
ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛО заштићено је од дејства рачунарских штеточина (интернет провајдер ЕУНЕТ).

СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ РАДОМИР М. МИСАЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.
"ПРАВАЦ" агенција.
11070 Београд, поштански фах 142, Михаила Пупина 165 а, Пословни центар ЈУГОАГЕНТ, Србија.
Основана 1990 године.
Основна делатност 74600 истражилац.
Телефон/факс: 2136334, 3110124, 2696986, 063248996.
office@pravac.co.yu
www.pravac.co.yu

SERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT.-