Prodajem original ako ponudite razmnu cenu Broj 1 zlatne serije Teks Viler Cetri Obracuna ili skeniran u PDF-u cena 150 dinara