Može mi netko pomoći riješiti ovu skriptu?

skripta kreira piramidu procesa i njihove dece po principu od gore prema dolje te s leva na desno

.......................p1

.............p2........p3..........p4

..........p5...p6... p7...p8......p9..p10

-> prilikom svakog pokretanja procesa sprema u datoteku
(pokrenuti.txt), ime, PID i PPID procesa kojeg je pokrenula
-> nakon njihova kreiranja terminira ih jednog po jednog po principu s desna na levo te od dolje prema gore
-> prilikom terminiranja sprema u datoteku (terminirani.txt) ime,PID i PPID terminiranog procesa