mobilna telefonija kako se rutira, tj sema od mob tel do mobilne centrale neka mi neko pojasni