kako se država ophodi prema HIV pozitivnim osobama?Žašto je to tako?A kako bi trebalo da se ophodi HVALA NA POMOCI