Da li je moguce jeftinije , dakle povoljnije PUTOVATI o dBeograd ado Krfa. Mislim na bilo koju vrstu prevoza, avion, auto, autobus